Sunday, May 8, 2011

0159 : 7 Ayat Keselamatan ( Salamun )

7 Ayat Keselamatan (Salamun) ini dibaca masing-masing 7x setiap sehabis solat subuh dan maghrib, InsyaAllah kita akan terbebas dari segala macam bahaya dan mendapat perlindungan Allah SWT

1. Salamun Qaulam Mirrabbirrahim 7x
2. Salamun Ala Ibrahim 7x
3. Salamun Ala Nuhin Fil Alamin 7x
4. Salamun Ala Musa Wa Harun 7x
5. Salamun Alaikum Thibtum Fadhkhuluna Khalidin 7x
6. Salamun Ala Ilyasin 7x
7. Salamun Hiya Hatta Mat La'il Fajr

elah kubaca ayat-ayat suci di dalam Qalam Ilahi, dalam surat As-Shaffat. Ada satu hal yang sangat membuat jiwa ini ikut merindukan untuk mendapatkannya. Di dalam surat As-Shaffat dikisahkan para Nabi dan Rasul yang mulia. Para utusan Allah tersebut mendapat ucapan salam. Sebuah salam yang sangat indah. Sangat indah sekali.. Kerana salam itu berasal dari Ar-Rahim, Allah Yang Maha Penyayang:


“Salamun ‘ala nuhin fil ‘alamin.”

“Kesejahteraan (Kami limpahkan) atas Nuh di seluruh alam.”

“Salamun ‘ala ibrahim.”

“Selamat sejahtera bagi Ibrahim.

“Salamun ‘ala musa wa harun.”

“Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun.”

“Salamun ‘ala ilyasin.”

“Selamat sejahtera bagi Ilyas.”

“Wasalamun ‘alal mursalin.”

“Dan selamat sejahtera bagi para Rasul.”

Dan di surat Al-Ahzab: 56 Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Assalamu’alaika ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh.


Tidak hanya kepada para Nabi dan Rasul, Allah Yang Maha Penyanyang masih memberikan salam. Salam untuk penghuni syurga.

“Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

“Salaamun qoulam mirrobbirrohiim”, (Kepada mereka dikatakan): “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.” (Q.S. Yassin: 55-58)

Ya Allah adakah salam dari-Mu untuk kami?

Ya Allah kami sangat merindukan salam. Salam yang sangat indah dari-Mu.

Tapi amal apa yang sudah kami lakukan? Jauh sekali jika dibandingkan dengan para Nabi dan Rasul. Perjuangan mereka begitu besar, mereka melakukan semua perintah-Mu dengan setulus cinta pada-Mu. Maka sangatlah pantas jika mereka menjadi kekasih-Mu dan mendapat ucapan salam dari-Mu. Tetapi amal kami, sangat sedikit sekali tak mencukupi untuk mendapat salam dari-Mu. Bahkan kami lebih sering melalaikan perintah-Mu, sering menyekutukan-Mu.

Ya Allah, ampunilah aku dan saudaraku sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Tuhanku, masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Amin

No comments: